Mooie Engelse Zinnen en Teksten over Bloemen

Engelse zinnen en teksten over bloemen. Mensen houden van bloemen. Daarom vinden de meeste mensen het ook fijn als ze een bos bloemen krijgen. De volgende zinnen bewijzen dat bloemen erg belangrijk zijn in het leven van de mens. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc.

The fragrance of flowers spreads only in the direction of the wind. But the goodness of a person spreads in all direction. – De geur van bloemen verspreidt zich alleen in de richting van de wind. Maar de goedheid van een mens verspreidt zich in alle richtingen.

There are always flowers for those who want to see them. – Er zijn altijd bloemen voor degenen die ze willen zien.

The best thing about becoming successful is that you get flowers all the time. – Het beste van succesvol worden is dat je de hele tijd bloemen krijgt.

Reading music is like listening to flowers. I don’t understand the concept. – Muziek lezen is zoals luisteren naar bloemen. Ik begrijp de concept niet.

I want my flowers while I’m alive. – Ik wil mijn bloemen als ik nog leef.

Little deeds are like little seeds, they grow to flowers or to weeds. – Kleine daden zijn als kleine zaadjes, ze groeien tot bloemen of tot onkruid.

Deep in their roots, all flowers keep the light. – Diep in hun wortels bewaren alle bloemen het licht.

Art is like a border of flowers along the course of civilization. – Kunst is als een rand van bloemen langs de beschaving.

You can cut all the flowers but you cannot keep spring from coming. – Je kan alle bloemen afsnijden, maar je kan de lente niet tegenhouden.

You always have to remember, no matter what you’re told, that God loves all the flowers, even the wild ones that grow on the side of the highway. – Je moet altijd onthouden, maakt niet uit wat je gezegd wordt, dat God van alle bloemen houdt, zelfs de wilde die aan de kant van de snelweg groeien.

Hope is the only bee that makes honey without flowers. – Hoop is de enige bij die honing maakt zonder bloemen.

Minds are like flowers. If you let it sit there without soaking anything up, it will dry up. – Gedachten zijn als bloemen. Als je ze daar laat zitten zonder iets op te nemen, zullen ze opdrogen.

I hate flowers, I paint them because they’re cheaper than models and they don’t move. – Ik haat bloemen, ik schilder ze omdat ze goedkoper zijn dan modellen en ze bewegen ook niet.

Flowers are a proud assertion that a ray of beauty outvalues all the utilities of the world. – Bloemen zijn een trotse bewering dat een straal van schoonheid waardevoller zijn dan alle hulpprogramma’s van de wereld.

If your heart is a volcano, how shall you expect flowers to bloom? – Als je hart een vulkaan is, hoe verwacht je dat bloemen gaan bloeien?

Sweet April showers do spring May flowers. – Zoete April regen laat bloemen in mei bloeien.

One marked feature of the people, both high and low, is a love for flowers. – Een duidelijk kenmerk van mensen, zowel hoog als laag, is hun liefde voor bloemen.

There is no road of flowers leading to glory. – Er is geen weg van bloemen die tot glorie leidt.

At my age flowers scare me. – Op mijn leeftijd beangstigen bloemen me.

Little things seem nothing, but they give peace. Like those meadow flowers which individually seem odorless but all together perfume the air. – Kleine dingen lijken niets, maar ze geven de vrede. Zoals de weide bloemen die individueel reukloos lijken maar bij elkaar de lucht vullen met parfum.

Flowers are restful to look at. They have neither emotions nor conflicts. – Bloemen zijn rustgevend om naar te kijken. Ze hebben geen emoties en ook geen conflicten.

The sun does not shine for a few trees and flowers, but for the wide world’s joy. – De zon schijnt niet voor een paar bomen en planten, maar voor de vreugde van de hele wereld.

Weeds are flowers too, once you get to know them. – Onkruiden zijn ook bloemen als je ze leert kennen.

To be overcome by the fragrance of flowers is a delectable form of defeat. – Worden overwonnen door de geur van bloemen is een heerlijke vorm van een nederlaag.

If you want to say it with flowers, a single rose says, I’m cheap. – Als je het met bloemen wil zeggen, een enkele roos zegt: Ik ben goedkoop.

Flowers are without hope. Because hope is tomorrow and flowers have no tomorrow. – Bloemen zijn zonder hoop. Want hoop is morgen en bloemen hebben geen morgen.

God writes the Gospel not in the Bible alone, but also on trees, and in the flowers and clouds and stars. – Het evangelie staat niet alleen in de bijbel, maar ook op de bomen, en in de bloemen, wolken en sterren.

Wild flowers grow where they will. – Wilde bloemen groeien waar ze willen.

The earth laughs in flowers. – De Aarde lacht in bloemen.

Flowers always make people better, happier, and more helpful. They are sunshine, food and medicine for the soul. – Bloemen maken mensen beter, blijer en meer behulpzaam. Ze zijn zonneschijn, eten en medicijnen voor de ziel.

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. – Hou de liefde in je hart. Een leven zonder is als een zonloze tuin waar de bloemen dood zijn.

Don’t send me flowers when I’m dead. If you like me, send them while I’m alive. – Stuur me geen bloemen als ik dood ben. Als je me leuk vind, stuur ze dan wanneer ik nog leef.

Flowers are the sweetest things God ever made and forgot to put a soul into. – Bloemen zijn de prachtigste dingen die God gemaakt heeft zonder er een ziel in te stoppen.

And the heart that is soonest awake to the flowers is always the first to be touch’d by the thorns. – Degene die als eerste wakker is en van bloemen houdt, is altijd de eerste die door de doornen geprikt wordt.

Stretching his hand up to reach the stars, too often man forgets the flowers at his feet. – Veel mensen zoeken het geluk ver weg terwijl ze de mooie dingen binnen handbereik vergeten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.