Mooie Engelse Tattoo Zinnen en Teksten

Mooie Engelse Tattoo teksten voor een tatoeage op armen, benen of ergens anders op je lichaam. Ideaal dus om inspiratie op te doen. Heb je zelf ook leuke Engelse tatoeage zinnen plaats ze dan gerust onder dit artikel, en kom nog eens terug want we updaten regelmatig.

Sinds kort hebben we de Nederlandse vertaling er ook nog bij. Wat voor naam heb jij laten zetten? Plaats hier ook gerust je eigen Engelse tattoo zinnen.

Let op: We zijn geen professionele Engelse naar Nederlands vertaler dus hier en daar kunnen fouten voorkomen. :-)

Sometimes you need to let things go. – Soms moet je dingen loslaten.

Live each day as if it were your last. – Leef elke dag alsof het je laatste is.

Look after my heart I’ve left it with you. – Zorg voor mijn hart, ik heb het bij jou gelaten.

A beautiful life. – Een mooi leven.

Life goes on. – Het leven gaat door of het leven gaat verder.

Fairy tales do not tell children that dragons exist. – Sprookjes vertellen kinderen niet dat draken bestaan.

Make a life worth living. – Maak het leven de moeite waard om voor te leven.

Live laugh love. – Leef, lach, heb lief.

Love conquers all. – Liefde overwint alles.

Live life to the fullest. Leef je leven ten volle. of haal het maximale uit je leven.

Life is a puzzle. – Het leven is een puzzel.

Beautiful life. – Mooi leven.

If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? – Als ik hier lig, als ik hier alleen maar zou liggen, zou je dan bij me komen liggen en de wereld vergeten?

Do not harm and have no fear. – Breng geen schade toe en heb geen angst.

Faith, hope, love. – Geloof, hoop, liefde.

My life, my way. – Mijn leven, mijn manier of mijn leven, mijn weg.

Accept the good. – Accepteer het goede.

Lord have mercy. – God heb genade.

To live would be an awfully big adventure. – Om te leven zou een enorm groot avontuur zijn.

Dream as if you’ll live forever. – Droom alsof je eeuwig zult leven.

Love ya MAM. – Hou van je Mam. (Doet het altijd goed als tatoeage!)

I have promises to keep and miles to go before I sleep. – Ik heb beloften te houden en mijlen te gaan voordat ik slaap.

Family is everything. – Familie is alles.

All is fair in love and war. – Alles is eerlijk in liefde en oorlog.

Fall down seven times, stand up eight. – Val zeven keer, sta acht keer weer op.

Beauty is a light in the heart. – Schoonheid is een licht in het hart.

Never a failure, always a lesson. – Nooit een fout, altijd een les of nooit een mislukking, altijd een les.

Live for your word. – Leef voor je woord.

And so the lion fell in love with the lamb. – En dus werd de leeuw verliefd op het lam.

Beauty is how you feel inside. – Schoonheid is hoe je je voelt van binnen.

This heart beats for only you. – Dit hart klopt voor jou alleen.

Do what makes you happy. – Doe wat je gelukkig maakt.

Love is our future. – Liefde is onze toekomst.

Pain is temporary, pride is forever. – Pijn is tijdelijk, trots is voor altijd.

Love you forever. – Hou voor altijd van je.

I should have been a pair of ragged claws. – Ik zou een paar haveloze klauwen geweest moeten zijn.

The greatest thing you will ever learn is to love and be loved in return. – Het grootste ding dat je ooit zult leren is om lief te hebben en in ruil daarvoor bemind te worden.

Beautiful love. – Mooie liefde.

Everything has beauty, but not everyone sees it. – Alles heeft schoonheid, maar niet iedereen ziet het.

Live to love. – Leef om lief te hebben.

Each days a gift, not a given right. – Elke dag is een geschenk, niet een gegeven recht.

Be the one to guide me, but never hold me down. – Wees degene om me te leiden, maar laat me nooit in de steek.

Trust yourself. – Vertrouw jezelf.

One good thing about music, when it hits you you feel no pain. – Het goede aan muziek, is wanneer het je raakt, je geen pijn voelt.

Grant me the serenity to Accept the things I cannot change. – Verleen me de sereniteit om de dingen die ik niet kan veranderen te accepteren.

One love. – Een liefde.

Our death is not an end if we can live on in our children and the younger generation. – Onze dood is geen einde als we voort kunnen leven in onze kinderen en de jongere generatie.

That which does not kill me makes me stronger. – Datgene dat me niet doodt maakt me sterker.

Where there’s life, there’s hope. – Waar leven is, is hoop.

Friends are the sunshine of life. – Vrienden zijn de zonneschijn van het leven.

Fear no evil. – Vrees geen kwaad of vrees het kwaad niet.

I’ll either find a way or make one. – Ik zal of een weg vinden, of er een maken.

Beauty is something you’re born with. – Schoonheid is iets waarmee je wordt geboren.

Living is easy with eyes closed. – Het leven is makkelijk met gesloten ogen.

One step closer. – Een stap dichterbij.

Let your light shine. – Laat je licht schijnen.

Celebrate this chance to be alive and breathing. – Vier deze kans om te leven en te ademen.

There is no death, only a change of worlds. – Er is geen dood, alleen een verandering van werelden.

Forget regret. – Vergeet spijt.

You are my sunshine. – Jij bent mijn zonneschijn.

Always love you. – Altijd van je houden.

You must be the change you want to see in the world. – Jij moet de verandering zijn die je in de wereld wilt zien.

Have Faith. – Heb Vertrouwen.

Live life. – Leef het leven of leef je leven.

We accept the love we think we deserve. – Wij accepteren de liefde die we denken dat we verdienen.

I will strive with things impossible. – Ik zal streven naar de dingen die onmogelijk zijn.

The only dreams that matter are the ones you have when you’re awake. – De enige dromen die er toe doen zijn degenen die je hebt als je wakker bent.

She flies with her own wings. – Zij vliegt met haar eigen vleugels.

Fate fell short. – Lot viel kort.

In god we trust. – We vertrouwen in God.

The woods are lovely dark and deep. – De bossen zijn prachtig donker en diep.

There is always hope. – Er is altijd hoop.

Love, faith, respect. – Liefde, geloof, respect.

You don’t know what you’re alive for until you know what you would die for. – Je weet niet waarom je leeft tot je weet waarvoor je dood zou willen gaan.

You are what you love and not what loves you back. – Je bent wat je lief hebt en niet wat van jou houdt.

Join us in the shadows where we stand vigilant. – Doe met ons mee in de schaduw waar we waakzaam zijn.

Never give up. – Geef nooit op.

Life is what you make of it. – Het leven is wat je er zelf van maakt.

All we have to decide is what to do with the time that is given to us. – Het enige dat we moeten beslissen is wat we moeten doen met de tijd die ons gegeven is.

Live to love, love to live. – Leef om lief te hebben, hou ervan om te leven.

To each his own. – Ieder zijn eigen.

One love, one life. – Één liefde, één leven.

Love is all you need. – Liefde is alles wat je nodig hebt.

The way, the truth, the life. – De weg, de waarheid, het leven.

2 percent smarter. – Twee procent slimmer.

I love to love. – Ik hou van liefde.

Like a twister I was born to walk alone. – net als een tornado ben ik geboren om alleen te lopen.

Live and love. – Leef en heb lief

No limits, no regrets. – Geen grenzen, geen spijt.

Take care of the sense, and the sound will take care of themselves. – Let op de zin en het geluid zal zorg dragen voor zichzelf.

Live the life you love, love the life you live. – Leef het leven dat je lief hebt, hou van het leven dat je leeft.

Death is nothing else but going home to God. – De dood is niets anders dan naar huis gaan naar God.

Only you in my heart. – Alleen jij in mijn hart.

For every dark night, there’s a brighter day. – Voor elke donkere nacht, er is een betere dag.

If you want to sing out, sing out. – Als je wilt zingen, zing!

Take a chance, they don’t come much bigger than this. – Grijp je kans, ze komen niet veel groter dan dit.

Life is too beautiful to take for granted. – Het leven is te mooi om voor lief nemen.

Believe, trust, dream. – Geloof, vertrouw, droom.

My beautiful love. – Mijn mooie liefde.

Live for love. – Leef voor de Liefde.

Believe the impossible.– Geloof het onmogelijke.

Dear Lover, give me one last painful kiss. – Geliefde geef me nog een laatste pijnlijke kus.

Forever mine. – Voor altijd de mijne.

Things happen for a reason. – Dingen gebeuren met een reden.

I must learn to love the fool in me. – Ik moet leren om van de dwaas in mij te houden.

Love ya DAD – Hou van je pap.

To sleep, perchance to dream. – Om te slapen, misschien te dromen.

We live with the scars we choose. – We leven met de littekens die we kiezen.

You only live once. – Je leeft maar een keer.

Don’t stop believing. – Stop niet met geloven.

I am the architect of my own destruction. – Ik ben de architect van mijn eigen vernietiging of ondergang.

Carpe diem. – Pluk de dag.

I am enough the way I am. – Ik ben goed zoals ik ben.

There are no rules that can bind you when you find your other half. – Er zijn geen regels die je kunnen binnen als je je andere helft vind.

Heart means everything. – Hart betekent alles.

Love is like the wind. – Liefde is als de wind.

Dance lightly with life. – Dans lichtvaardig met het leven.

Death before dishonor. – Door vóór schande.

Love those who love you. – Hou van degenen die ook van jou houden.

If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite. – Als de deuren van de waarneming werden gereinigd, lijkt alles aan de mens zoals het is, oneindig.

Thanks for kissing me that day, thanks for slapping me. – Bedankt voor me te kussen die dag, bedankt voor het mij slaan.

The simple truth. – De simpele waarheid.

To die would be an awfully big adventure. – Sterven zou een erg groot avontuur zijn.

Live the life you have imagined. – Leef het leven dat je je voorstelde.

Dreams, hope, love, family, strength, believe. – Droom, hoop, heb lief, familie, kracht, geloof.

Life is not measured by the number of breaths we take. – Het leven wordt niet gemeten door het aantal ademhalingen die we nemen.

I carry your heart with me (i carry it in my heart.) – Ik draag je hart bij me (ik draag het in mijn hart).

My beautiful life. – Mijn mooie leven.

Strength and honor. – Kracht en eer.

Let it out, let it in. – Laat het eruit, laat het er in.

With pain comes strength. – Met pijn komt sterkte.

Never forget who you are. – Vergeet nooit wie je bent.

Life isn’t about waiting for the storm to pass. – Leven betekent niet wachten tot de storm voorbij is.

I am the master of my fate, I am the captain of my soul. – Ik ben de meester van mijn lot, ik ben de kapitein van mijn ziel.

You are the love of my life. – Jij bent de liefde van mijn leven.

Life and death are one thread. – Leven en dood zijn één draad.

Learn from yesterday, live for tomorow. – Leer van gisteren, leef voor morgen.

We found love. – We vonden liefde.

Family forever. – Familie voor altijd.

I will love you forever. – Ik zal altijd van je houden.

And miles to go before I sleep. – Mijlen te gaan voor ik slaap.

Never stop dreaming. – Stop nooit met dromen.

Live and be fearless. – Leef en wees onverschrokken (of onbevreesd of dapper).

Emancipate yourself from mental slavery. – Bevrijd jezelf van mentale slavernij.

I’m gonna fight for what’s right. – Ik ga vechten voor wat juist is.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. – leer van gisteren, leef vandaag en hoop voor morgen.

Do no evil and have no fear. – Doe geen kwaad en heb geen angst.

My life is my message. – Mijn leven is mijn boodschap.

Not all those who wander are lost. – Niet iedereen die wandelt is verloren.

The only way out is through. – De enige uitweg is door.

The naked truth. – De naakte waarheid.

Zie ook deze website met leuke Engelse en mooie Nederlandse tattoo teksten. Op de volgende video zie je van dichtbij hoe een tattoeage gemaakt wordt.

Dit bericht heeft één reactie

  1. Bon Jovi

    Another one:
    I Just wanna live while I’m alive

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.