Mooie Engelse Wijze Woorden Zinnen en Teksten

Mooie Engelse zinnen en teksten met wijze woorden. Wijze woorden uitgesproken door beroemde personen waar je zeker wat van zult opsteken. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen wijze woorden in het Engels.

Enjoy when you can, and endure when you must. – Geniet als je kan, en verdraag wanneer je moet.

If you don’t learn from others then others will learn from you. – Als je niet leert van anderen dan zullen anderen leren van jou.

Pick battles big enough to matter, small enough to win. – Kies gevechten die er toe doen, klein genoeg om te winnen.

You’ve got a lot of choices. If getting out of bed in the morning is a chore and you’re not smiling on a regular basis, try another choice. – Je hebt veel keuzes. Als je ’s ochtends uit het bed komt een taak wordt en je niet regelmatig lacht, probeer een andere keuze.

Owning your burdens is half the battle. – Het bezit van je lasten is de halve strijd.

Futility is being sorry while doing nothing to remove the cause. – Toeval heeft spijt als het niets doet om de oorzaak te verwijderen.

Tough and funny and a little bit kind, that is as near to perfection as a human being can be. – Taai en grappig en een klein beetje aardig, dat is zo dicht mogelijk bij perfectie als een mens kan zijn.

Give thanks for what you are now, and keep fighting for what you want to be tomorrow. – Geef dank voor wat je nu bent, en blijf vechten voor wat je morgen wil zijn.

There is often less danger in the things we fear than in the things we desire. – Er is vaak minder gevaar in de dingen die we vrezen dan in de dingen die we willen.

Am I not destroying my enemies when I make friends of them? – Ben ik mijn vijanden niet aan het vernietigen wanneer ik vrienden van ze maak?

Seek freedom and become captive of your desires, seek discipline and find your liberty. – Zoek vrijheid en word gevangene van je verlangens, zoek discipline en vind je vrijheid.

Sometimes the best way to hold onto something is to let it go. – Soms is de beste manier om je aan iets vast te houden het te laten gaan.

The most valuable lesson man has learned from his dog is to kick a few blades of grass over it and move on. – De meest waardevolle les die mannen hebben geleerd van hun hond is om er een paar bladeren gras over te schoppen en verder te gaan.

Forgiveness is a gift we give ourselves to release us from the shackles of our past. The pain of those who wounded us may linger but it needn’t overshadow our happiness. – Vergiffenis is een cadeau die we ons geven om ons te verlossen van de nare dingen van ons verleden. De pijn van degenen die ons hebben verwond, kunnen aanhouden, maar het hoeft ons geluk niet te overschaduwen.

Good for the body is the work of the body, and good for the soul is the work of the soul, and good for either is the work of the other. – Goed voor het lichaam is het werk van het lichaam, en goed voor de ziel is het werk van de ziel, en goed voor beide het werk van de ander.

The difference between ordinary and extraordinary is that little extra. – Het verschil tussen gewoon en buitengewoon is dat kleine beetje extra.

See everything, overlook a great deal, correct a little. – Zie alles, vergeet veel, corrigeer een beetje.

Be the silent watcher of your thoughts and behavior. You are beneath the thinker. You are the stillness beneath the mental noise. You are the love and joy beneath the pain. – Wees de stille kijker van uw gedachten en gedrag. Je bent onder de denker. Je bent de stilte onder het mentale geluid. Jij bent de liefde en vreugde onder de pijn.

Face what you think you believe and you will be surprised. – Kom onder ogen wat je denkt te geloven en je zult verrast zijn.

A sensual life is a ghostly existence where you live on the surface and your soul passes through everything, touching nothing. – Een sensueel leven is een spookachtig bestaan waar je op de oppervlakte leeft en je ziel door alles heen gaat, en niets aanraakt.

It is the false shame of fools to try to conceal wounds that have not healed. – Het is de valse schaamte der dwazen om wonden proberen te verbergen die nog niet  genezen zijn.

Watch the little things, a small leak will sink a great ship. – Let op de kleine dingen, een klein lek zal een groot schip doen zinken.

Sometimes, the most healing thing we can do for another human being, is to listen to them, just listen.

Be still like a mountain and flow like a great river.

People can have the best of intentions when they tell their loved ones how they should be living their lives. But often times, when we are in struggle, we are seeking to be supported, not solved.

When you have exhausted all possibilities, remember this, you haven’t.

Frustration is the result of failed expectations. – Frustratie is het resultaat van mislukte verwachtingen.

Work out your own salvation, do not depend on others.

Never saw off the branch you are on, unless you are being hanged from it. – Zaag nooit de tak af waar je op zit, tenzij je opgehangen wordt.

To know the road ahead, ask those coming back.

When you lose, don’t lose the lesson. – Als je verliest, verlies dan niet de les.

If you don’t like how things are, change it, you’re not a tree. – Als je er niet van houdt hoe dingen zijn, verander het, je bent niet een boom.

If you surrender to the wind, you can ride it.

Be a good person but don’t waste time to prove it. – Wees een goed persoon, maar verspil geen tijd om het te bewijzen.

Your future depends on many things, but mostly on you. – Je toekomst hangt hangt van veel dingen, maar vooral van jou.

Never miss an opportunity to make others happy, even if you have to leave them alone in order to do it. – Mis nooit een kans om anderen gelukkig te maken, zelfs als je ze met rust moet laten om het te doen.

Be true to your word and your work and your friends. – Wees trouw aan je woord, en je werk en je vrienden.

When you throw dirt, you lose ground. – Wanneer je met modder gooit, verlies je grond.

Light tomorrow with today. – Verlicht morgen met vandaag.

The mistakes you make now are the advance payment for your wise decisions in the future. – De fouten die je nu maakt zijn een aanbetaling voor je verstandige beslissingen die je in de toekomst maakt.

You can tell more about a person by what he says about others than you can by what others say about him.

The best way to predict your future is to create it. – De beste manier om je toekomst te voorspellen is om het te maken.

You want to run out in front, prepare to be tripped from behind.

Giving up doesn’t always mean you are weak, sometimes it means that you are strong enough to let go. – Opgeven betekent niet altijd dat je zwak bent, soms betekent het dat je sterk genoeg bent om het los te laten.

But just because you bury something, that doesn’t mean it stops existing.

I would not waste my life in friction when it could be turned into momentum.

Sometimes it’s more important to be human, than to have good taste. – Soms is het belangrijker om een mens te zijn, dan een goede smaak te hebben.

What saves a man is to take a step. Then another step. It is always the same step, but you have to take it.

Be not angry that you cannot make others as you wish them to be, since you cannot make yourself as you wish to be.

Laziness will cause you pain. – Luiheid zal voor pijn zorgen.

It is better to sleep on things beforehand than lie awake about them afterwards.

Be wary of the man who urges an action in which he himself incurs no risk. – Wees op je hoede voor de man die een actie neemt waarin hij geen risico loopt.

I demolish my bridges behind me, then there is no choice but to move forward.

The wise are not wise because they make no mistakes. They are wise because they correct their mistakes as soon as they recognize them.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.