Mooie Teksten over de Lente

Mooie Engelse zinnen en teksten over de lente. Voor veel mensen een van de leukste jaargetijden van het jaar. Veel mensen zijn in de lente maar ook de zomer veel vrolijker dan met andere jaargetijden. Ook leuk om deze teksten te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over de lente.

I think in spring, we don’t want to wear makeup, we don’t want to wear a ton of clothes, we just want everything to be easier. – Ik denk dat we in de lente geen make-up willen dragen, we willen geen berg kleding dragen, we willen alleen maar dat alles makkelijker gaat.

In the spring a young man’s fancy lightly turns to thoughts of love. – In het voorjaar verandert de verbeelding van een jonge man in liefdesgedachten.

Spring is when life’s alive in everything. – Lente is wanneer het leven leeft in alles.

In the spring, at the end of the day, you should smell like dirt. – In de lente, aan het eind van de dag, zou je naar modder moeten ruiken.

Spring is a true reconstructionist. – De lente is een echte reconstructionist.

I want to do to you what spring does with the cherry trees. – Ik wil met jou doen wat lente doet met kersenbomen.

The spring came suddenly, bursting upon the world as a child bursts into a room, with a laugh and a shout and hands full of flowers. – De lente kwam plotseling, denderde de wereld in zoals een kind de kamer in komt denderen, met een lach en een schreeuw en handenvol met bloemen.

They say it’s better to bury your sadness in a graveyard or garden that waits for the spring to wake from its sleep and burst into green. – Ze zeggen dat het beter is om je verdriet te begraven op een kerkhof of in tuin die wacht op de lente om te ontwaken uit zijn slaap en in groen uit te barsten.

Spring is sooner recognized by plants than by men. – De lente wordt sneller herkend door planten dan door mannen.

Autumn is a second spring when every leaf is a flower. – De herfst is een tweede lente waarbij elk blad een bloem is.

Spring has returned, the Earth is like a child that knows poems. – Het voorjaar is teruggekeerd, de aarde is als een kind die gedichtjes kent.

I love feeling the crispness of fall and the sensuality of spring. – Ik hou van de knapperigheid van de herfst, en de sensualiteit van de lente.

Can words describe the fragrance of the very breath of spring? – Kunnen woorden de geur van de adem van de lente beschrijven?

Springtime is the land awakening, the March winds are the morning yawn. – De lente is het land dat ontwaakt, de maart winden de ochtend geeuw.

Spring makes its own statement, so loud and clear that the gardener seems to be only one of the instruments, not the composer. – De lente maakt zijn eigen verklaring, zo luid en duidelijk dat de tuinman alleen één van de instrumenten lijkt, en niet de componist.

One swallow does not make a summer, but one skein of geese, cleaving the murk of March thaw, is the Spring. – Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Maar een groep ganzen, het splitsen van de duisternis in Maart en dooi, dát is de lente.

The beautiful spring came; and when Nature resumes her loveliness, the human soul is apt to revive also. – De prachtige lente kwam; en als de natuur haar schoonheid hervat, is de menselijke ziel ook geneigd om te doen herleven.

Spring is when you feel like whistling even with a shoe full of slush. – Voorjaar is als je wilt fluiten, zelfs met een schoen vol met modder.

I love spring anywhere, but if I could choose I would always greet it in a garden. – Ik hou overal van de lente, maar als ik kon kiezen zou ik haar altijd in een tuin ontmoeten.

You can cut all the flowers but you cannot keep spring from coming. – Je kan alle bloemen afsnijden, maar je kan de lente niet tegenhouden.

The day the Lord created hope was probably the same day he created Spring. – De dag dat God hoop creëerde was waarschijnlijk de zelfde dag als hij de lente maakte.

The little windflower, whose just opened eye is blue as the spring heaven it gazes at. – De kleine anemoon die net open gaat is net zo blauw als de lente hemel waar hij naar kijkt.

April is a promise that May is bound to keep. – April is een belofte die mei moet houden.

No man can taste the fruits of autumn while he is delighting his scent with the flowers of spring. – Niemand kan de vruchten van de herfst proeven terwijl hij van de geur van de bloemen van de lente geniet.

No winter lasts forever, no spring skips its turn. – Geen winter duurt voor eeuwig, geen lente ontspringt zijn beurt.

Spring is nature’s way of saying, let’s party. – De lente is de manier van de natuur om te zeggen: laten we feesten.

If spring betrays summer, would autumn never arrive? – Als de lente de zomer bedriegt, zal er dan nooit herfst komen?

Sweet April showers do spring May flowers. – Zoete april regen laat in mei de bloemen bloeien.

No matter how long the winter, spring is sure to follow. – Het maakt niet uit hoe lang de winter duurt, de lente komt altijd.

A spring of love gushed from my heart, and I blessed them unaware. – Een bron van liefde gutste uit mijn hart, en ik zegende hen niet bewust.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.