Populaire Teksten over vriendschap in de Engelse Taal

Mooie Engelse zinnen en teksten over vriendschap. Vriendschap is heel belangrijk in het leven van de mens. Daarom hier wat zinnen die het woord vriendschap wat extra betekenis geven. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over vriendschap.

The language of friendship is not words but meanings.– De taal van vriendschap bestaat niet uit woorden maar uit betekenissen.

A good friend is cheaper than therapy. – Een goede vriend is goedkoper dan therapie.

A true friend reaches for your hand and touches your heart. – Een echte vriend reikt naar je hand en raakt je hart.

If a friend is in trouble, don’t annoy him by asking if there is anything you can do. Think up something appropriate and do it. – Als een vriend in de problemen zit, maak hem niet lastig door te vragen of er iets is wat je kunt doen. Denk aan iets geschikts en doe het.

The most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart. – De mooiste ontdekking die echte vrienden doen, is dat ze afzonderlijk kunnen groeien zonder uit elkaar te groeien.

True friends stab you in the front. – Echte vrienden steken je van voren.

Most of us don’t need a psychiatric therapist as much as a friend to be silly with. – De meesten van ons hebben geen psychiatrische therapeut nodig maar een vriend nodig om gek mee te doen.

Constant use will not wear ragged the fabric of friendship. – Constant gebruik zal de stof van vriendschap niet dragen.

Strangers are just friends waiting to happen. – Vreemdelingen zijn gewoon vrienden die wachten om te gebeuren.

Our most difficult task as a friend is to offer understanding when we don’t understand. – Onze moeilijkste taak als vriend is om begrip te bieden als we het niet begrijpen.

Friends and good manners will carry you where money won’t go. – Vrienden en goede manieren zullen je dragen waar geld niet zal gaan.

The best kind of friend is the one you could sit on a porch with, never saying a word, and walk away feeling like that was the best conversation you’ve had. – Het beste soort vriend is degene met wie je op een veranda kan zitten, geen woord wisselt en weg loopt met het gevoel dat dit het beste gesprek was dat je hebt gehad.

Friends are those rare people who ask how you are and then wait for the answer. – Vrienden zijn die zeldzame mensen die vragen hoe het met je gaat en dan wachten op het antwoord.

Only your real friends will tell you when your face is dirty. – Alleen je echte vrienden zullen je vertellen wanneer je gezicht vies is.

A friend is one of the nicest things you can have, and one of the best things you can be. – Een vriend is een van de leukste dingen die je kan hebben, en een van de beste dingen die je kan zijn.

The antidote for fifty enemies is one friend. – Het tegengif voor vijftig vijanden is een vriend.

Friendship is like money, easier made than kept. – Vriendschap is als geld, makkelijker gemaakt dan bewaard.

It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend. – Het is makkelijker om een vijand te vergeven dan een vriend te vergeven.

A true friend never gets in your way unless you happen to be going down. – Een echte vriend zit je nooit in de weg, tenzij je naar beneden gaat.

A friend is the one who comes in when the whole world has gone out. – Een vriend is degene die binnenkomt als de hele wereld uitgegaan is.

The friend is the man who knows all about you, and still likes you. – De vriend is de man die alles van je weet, en nog steeds van je houdt.

There are big ships and small ships, but the best ship of all is friendship. – Onvertaalbaar. Letterlijk: Er zijn grote schepen en kleine schepen, maar het beste schip van alles is vriendschap.

Friendship isn’t a big thing, it’s a million little things. – Vriendschap is niet een groot ding, het is een miljoen kleine dingen.

My old grandmother always used to say, Summer friends will melt away like summer snows, but winter friends are friends forever. – Mijn oude oma heeft altijd gezegd dat de zomervrienden als zomersneeuw zullen smelten, maar wintervrienden zijn voor altijd vrienden.

He who has a thousand friends has not a friend to spare, and he who has one enemy will meet him everywhere. – Hij die duizend vrienden heeft, heeft geen vriend om te sparen, en hij die een vijand heeft, zal hem overal ontmoeten.

A real friend is someone who would feel loss if you jumped on a train, or in front of one. – Een echte vriend is iemand die verlies zou voelen als je op een trein sprong of er voor.

A single rose can be my garden, a single friend my world. – Een enkele roos kan mijn tuin zijn, een enkele vriend, mijn wereld.

A friend who dies, it’s something of you who dies. – Een vriend die sterft, het is iets van jou dat sterft.

Every gift from a friend is a wish for your happiness. – Elk cadeau van een vriend is een wens voor je geluk.

As a friend, you first give your understanding, then you try to understand. – Als vriend geeft je eerst je begrip, dan probeer je het te begrijpen.

The most I can do for my friend is simply be his friend. – Het meeste dat ik voor mijn vriend doen kan is gewoon zijn beste vriend te zijn.

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. DOORTJE MOL

    Ik zoek een gedicht uit het leven gegrepen van 2 minuten b.v. MAAR IN HET ENGELS. B.V.DANK

  2. eefje

    a real friend is someone who walks in, when everyone walks out.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.