Mooie Engelse zinnen en Teksten over Werk

Mooie Engelse zinnen en teksten over werk. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over werk.

I can’t imagine anything more worthwhile than doing what I most love. And they pay me for it. – Ik kan me niets meer voorstellen dan het doen waar ik het meest van hou. En ze betalen me daarvoor.

And to get real work experience, you need a job, and most jobs will require you to have had either real work experience or a graduate degree. – En om werkervaring te krijgen, heb je een baan nodig, en in de meeste banen moet je werkervaring of een diploma hebben.

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. – Kies een baan waar je van houdt en je zal nooit een dag in je leven moeten werken.

Nothing will work unless you do. – Niets zal werken tenzij jij het doet.

I’ve learned from experience that if you work harder at it, and apply more energy and time to it, and more consistency, you get a better result. It comes from the work. – Uit ervaring heb ik geleerd dat als je er harder aan werkt en meer energie en tijd daaraan toewijdt en meer consistentie, je een beter resultaat krijgt. Het komt van het werk.

We work to become, not to acquire. – We werken om te worden, niet te verkrijgen.

When your work speaks for itself, don’t interrupt. – Wanneer je werk voor zichzelf spreekt, moet je niet onderbreken.

By working faithfully eight hours a day you may eventually get to be boss and work twelve hours a day. – Door acht uur per dag trouw te werken, kan je uiteindelijk baas worden en twaalf uur per dag werken.

Working hard and working smart sometimes can be two different things. – Hard werken en slim werken kunnen soms twee verschillende dingen zijn.

If you don’t want to work you have to work to earn enough money so that you won’t have to work. – Als je niet wilt werken, moet je werken om genoeg geld te verdienen, zodat je niet hoeft te werken.

Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work. – Mogelijkheden worden gemist door de meeste mensen omdat het gekleed is in overalls en eruit ziet als werk.

Concentrate on your job and you will forget your other troubles. – Concentreer je op je werk en je zal je andere problemen vergeten.

Far and away the best prize that life has to offer is the chance to work hard at work worth doing. – Verreweg de beste prijs die het leven te bieden heeft, is de kans om hard aan het werk te werken.

It can be liberating to get fired because you realize the world doesn’t end. There’s other ways to make money, better jobs. – Het kan bevrijdend zijn om ontslagen te worden omdat je beseft dat de wereld niet eindigt. Er zijn andere manieren om geld te verdienen, betere banen.

The greatest teacher I know is the job itself. – De beste leraar die ik ken, is het werk zelf.

Every man loves what he is good at. – Iedereen houdt van waar hij goed in is.

Most people work just hard enough not to get fired and get paid just enough money not to quit. – De meeste mensen werken net hard genoeg om niet ontslagen te worden en krijgen net genoeg geld betaald om niet te stoppen.

Work is 1% inspiration plus 99% transpiration. – Werk is 1% inspiratie plus 99% transpiratie.

Anyone who can walk to the welfare office can walk to work. – Iedereen die naar het welzijnskantoor kan lopen kan naar het werk lopen.

Nothing is work unless you’d rather be doing something else. – Niets is werk, tenzij je liever iets anders doet.

The only place success comes before work is in the dictionary. – Het enige plaats waar succes vóór werk komt is in het woordenboek.

The supreme accomplishment is to blur the line between work and play. – De hoogste prestatie is om de lijn tussen werk en spel te vervagen.

Let the beauty of what you love be what you do. – Laat de schoonheid van waar je van houdt zijn wat je doet.

Pleasure in the job puts perfection in the work. – Plezier in de baan zorgt voor perfectie in het werk.

The best preparation for good work tomorrow is to do good work today. – De beste voorbereiding voor goed werk morgen is om goed werk te doen vandaag.

Without work, all life goes rotten. But when work is soulless, life stifles and dies. – Zonder werk wordt het leven verrot. Maar als het werk zielloos is, stinkt het leven en sterft.

Management is nothing more than motivating other people. – Management is niets meer dan het motiveren van andere mensen.

If you put all your strength and faith and vigor into a job and try to do the best you can, the money will come. – Als je al je kracht en geloof en energie in een baan zet en probeert het beste te doen wat je kan, zal het geld komen.

The only thing that overcomes hard luck is hard work. – Het enige wat hard geluk overwint is hard werk.

Give yourself something to work toward, constantly. – Geef jezelf iets om aan te werken, voortdurend.

You’re blessed if you have the strength to work. – Je bent gezegend als je de kracht hebt om te werken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.