Spreekwoorden en Gezegden over Eten in het algemeen

Eten is een belangrijk onderdeel van het leven. Het is niet alleen een manier om onze honger te stillen, maar ook een manier om samen te zijn met anderen en van het leven te genieten. Spreekwoorden en gezegden over eten zijn een weerspiegeling van onze relatie met eten. Ze geven ons inzicht in onze culturele waarden en onze kijk op de wereld.

Spreekwoorden en gezegden met Eten en de betekenis. Ook uitdrukkingen met eten zoals brood, zout en eieren, met de betekenis meteen onder het spreekwoord. Je kunt de spreekwoorden bijvoorbeeld gebruiken als status update op Facebook, Skype, WhatsApp, SMS, Twitter enzovoorts, of om je huiswerk te maken voor school.

Mooie Spreekwoorden over voedingsmiddelen

Spreekwoord: Met lange tanden eten.
Betekenis: Met tegenzin iets eten.

Iemand de oren van het hoofd eten.
Onfatsoenlijk veel eten.

Hij moet droog brood eten.
Hij heeft erg weinig geld om van te leven.

Men eet om te leven maar men leeft niet om te eten.
Het leven bevat niet alleen leuke dingen.

Hij is zo week als boter.
Hij laat zich makkelijk overhalen.

De grote vissen eten de kleine.
Machtige mensen pakken de dingen af van de arme mensen.

Je kunt er van de vloer eten.
Het is daar erg schoon.

Hij heeft het van eieren gemaakt.
Hij heeft slecht werk geleverd.

Voor spek en bonen meedoen.
Niet meetellen.

Ieder bakt zijn koek zoals hij hem eten wilt.
Iedereen doet zijn dingen op zijn eigen manier.

Verandering van spijs doet eten.
Verandering van spijs doet eten.

Wie mee eten wil moet ook mee dorsen.
Je moet werken voor de kost.

Zijn koren groen eten.
Hij heeft zijn geld al uitgegeven voor hij het ontvangen heeft.

Dat is het eieren eten niet.
Daar gaat het niet om.

Hij wil van twee walletjes eten.
Hij wil van twee verschillende partijen voordeel hebben.

Van de verboden vrucht eten.
Iets doen dat verboden is.

Beter een luis in de pot dan helemaal geen vlees.
Beter een beetje dan helemaal niets.

De rijpe peren eten de slekken.
Vrouwen die te graag een man willen worden vaak bedrogen.

Het brood der dienstbaarheid eten.
Van je baas afhankelijk zijn.

De tafel de nodige eer bewijzen.
Heel erg van het eten genieten.

Met lange tanden eten.
Eten zonder eetlust.

Als een wolf eten.
Erg veel eten.

Hij eet mee uit de grote pot van Egypte.
Hij is gast en hoeft niet te betalen voor het eten.

Wie appelen vaart die appelen eet.
Als je voor iemand werkt kan je voordelen hebben.

Twaalf eieren en dertien kuikens.
Een onverwachte meevaller.

Verandering van spijs doet eten.
Het is goed om af en toe iets anders te doen.

Hij droomt van schol maar hij eet graag platvis.
Hij is tevreden ondanks dat hij rijk zou willen zijn.

Daar hangt de worst ook hoog.
Als boerenkinderen er slecht uitzien.

Hij eet zoveel als zijn paardje trekken kan.
Hij eet zo veel als hij kan.

Een bord wasem zonder mes eten.
Het eten niet lusten maar toch wat eten om de honger te stillen.

Met de tien geboden eten.
Met de vingers eten.

Wat de vrouw graag mag eet de man elke dag.
De man eet wat zijn vrouw graag klaarmaakt.

Dat is een stuk boter in de pap.
Dat is een onverwachte meevaller.

Zo mals als boter.
Erg mals.

Iemand ongesuikerd zeggen waar het op staat.
Iemand ongegeneerd de waarheid zeggen.

Dat eet geen brood.
Dat kost weinig onderhoud.

Eten dat je zweet en arbeidt dat je kou lijdt.
Je moet werken voor de kost.

Een muizenmaaltijd houden.
Eten zonder drinken erbij.

Een boterbriefje halen.
In het huwelijk treden.

Boter op je hoofd hebben.
Anderen iets verwijten terwijl je zelf hetzelfde doet.

Men moet eten wat men lust en lijden wat men kan.
Zich aan de omstandigheden aanpassen.

Iemand gepeperd commentaar geven.
Scherpe kritiek uiten.

Zo zout heb ik het nog nooit gegeten.
Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt.

Aangebrand of niet gaar houd je mond en eet maar.
Eet gewoon je bord leeg ook al lust je het niet.

Die meest hazen schiet eet er minst.
Degenen die het verdienen worden vaak niet beloond.

Hij laat het spek niet van zijn bord halen.
Hij komt goed voor zichzelf op.

Een zak zout met iemand gegeten hebben.
Erg lang met iemand zijn omgegaan.

Een zak zout met iemand gegeten hebben

Dat geeft geen spek in de erwten.
Dat helpt niet noemenswaardig.

Tranenbrood eten.
Eten als je verdrietig bent.

Eieren voor je geld kiezen.
Met weinig genoegen nemen omdat je anders misschien niets krijgt.

Lekker kele kost zo vele.
Eten en drinken is duur.

Hij heeft het vlees liever dan de botten.
Hij kiest wat hem uitkomt.

Daar is vlees in de kuip.
Daar hebben ze genoeg in voorraad.

Hij brengt zijn eieren goed naar de markt.
Hij is met een rijke vrouw getrouwd.

Eten als een delver.
Onfatsoenlijk veel eten.

Hij houdt het vlees onder de pekel.
Hij drinkt veel alcohol.

Gestuurd vlees smaakt niet.
Je moet mensen niet proberen aan elkaar te koppelen.

Hij is er gezien als een rotte appel bij de fruitvrouw.
Hij is niet geliefd.

Geen vlees zonder been.
Niets is zonder gebreken.

Het is vlees noch vis.
Het is onbruikbaar.

Zich de kaas niet van het brood laten eten.
Voor zichzelf opkomen.

Zich de kaas van het brood laten eten.
Laten afpakken waarop men recht heeft.

Die in de wijngaard werkt mag van de druiven eten.
Je moet kunnen leven van het werk dat je doet.

Roet in het eten gooien.
De boel bederven.

De hond in de pot vinden.
Te laat komen voor het eten.

Hij heeft zijn eieren verloren.
Hij heeft verlies geleden.

Een eitje met iemand te pellen hebben.
Met iemand nog een vermanend onderhoud moeten gaan voeren.

Een haar in de boter zoeken.
Van de kleinste dingen een probleem maken.

Een appeltje voor de dorst.
Geld opzij leggen voor slechte tijden.

Als kletsen worst was, dan had jij een groot stuk.
Dat zeg je tegen iemand die veel praat.

Hij heeft vlees van dooie paarden gegeten.
Hij heeft veel dingen meegemaakt.

Het is er zo veilig als vlees in een hondekot.
Het is er niet veilig.

Daar zit een haar in de boter.
Daar is iets niet in orde.

Schone appels zijn ook wel zuur.
Mooie vrouwen zijn niet altijd goede echtgenotes.

Dat is een stuk boter in de brij.
Dat is een leuke meevaller.

Daar komt een schip met zure appels.
Het gaat regenen.

Hij heeft een peer op.
Hij heeft teveel alcohol gedronken.

Dat zijn appels op gouden benen.
Dat is zeldzaam.

Als de peer rijp is valt zij.
Alles gebeurt op z’n tijd.

Hij heeft de boter en de kaas te dik gesneden.
Hij heeft al zijn geld verspild.

Een harde man op een stuk weke kaas.
Hij lijkt grof, maar is een goed persoon.

Op eieren lopen.
Voorzichtig zijn.

De peer is nog niet rijp.
De overeenkomst is nog niet rond.

Nu gaat de boter geld kosten.
Nu moet de beslissing genomen worden.

De peper groeit bij hem op de rug.
Hij wil zijn leven maar niet beteren.

Hij houdt van een kort gebed en een lang gevret

Iemand de ongezouten waarheid zeggen.
Iemand openlijk zeggen waar het om gaat.

Hij houdt van een kort gebed en van een lang gevret.
Hij is gek op lekker eten maar wil niet te lang bezig zijn met koken.

Dat ruikt naar peper.
Dat is erg duur.

Iemand stokvis zonder boter geven.
Iemand een pak slaag geven.

Men moet eten wat de kok schaft.
Je moet eten wat je voortgezet krijgt.

De appelman komt om zijn geld.
Ziek worden van teveel fruit.

Met de gebakken peren zitten.
Met de vervelende gevolgen blijven zitten.

Schone appels zijn ook wel zuur.
Een mooie vrouw is niet altijd een goede echtgenote.

Zijn woorden zijn gouden appelen in zilveren schalen.
Zijn speech heeft een goede inhoud en is mooi van stijl.

De appel valt niet ver van de boom.
Het gedrag van kinderen lijkt vaak op dat van hun ouders.

Dat is een eitje.
Dat is heel erg makkelijk.

Zij heeft de boter groot.
Zij is kan nu elke moment bevallen.

Men kan niet boteren wanneer men wil.
Op je beurt wachten.

Hij is met zijn neus in de boter gevallen.
Hij heeft het goed getroffen.

Je vind geen appel onder een perenboom.
Het is zinloos om te zoeken naar het onmogelijke.

Men moet niet al zijn eieren onder één kip leggen.
Je moet je risico’s spreiden.

Het is boter aan de galg.
Het is allemaal voor niets.

 

Hij valt met zijn gat in de boter.
Hij heeft veel geluk.

Wiens brood men eet diens woord men spreekt.
Je staat aan de kant van degene die jou onderhoud.

Bij gebrek aan brood eet men korstjes van pasteien.
In nood moet je wel eens dingen kopen die normaal te duur zijn.

In de nood eet de Duivel vliegen.
Als je in grote problemen verkeert ben je tot alles bereid.

Met een metworst naar een zijde spek gooien.
Iets investeren met als doel om er op termijn veel meer voor terug te krijgen.

Willen weten wat voor vlees je in de kuip hebt.
Willen weten wat voor soort persoon iemand is.

Hij kan geen deuk in een pakje boter slaan.
Hij heeft geen kracht.

Op boterdag komen.
Ongelegen komen.

Om een haar versteekt men geen boterpot.
Als het doel belangrijk is spar dan niet op de kosten.

Boter op je hoofd smeren en droog brood eten.
In de war zijn.

Vuile boter vuile vis.
Je kan niet werken zonder goed gereedschap.

Een natte mei geeft boter in de wei.
Als het regent in mei is dat goed voor het gras en de koeien.

De appel valt niet ver van de boom.
Het gedrag van kinderen lijkt vaak op dat van hun ouders.

Als je wilt dat je kippen eieren leggen, dan moet je het kakelen verdragen.
Je moet ook de slechte kanten accepteren.

Wie een omelet wil bakken moet eerst eieren breken.
Als je wat wil bereiken moet je daarvoor iets op offeren.

Als de appel rijp is valt het vanzelf.
Je moet geduld hebben.

De appel smaakt bomig.
Kinderen lijken op hun ouders.

Dun snijden is het behoud van de worst.
Door zuinig te zijn, wordt je niet straatarm.

De druiven zijn zuur zei de vos.
Iets is onbereikbaar en daardoor doen alsof het je niet interesseert.

Die zijn lichaam bewaart bewaart geen rotte appel.
Je moet altijd op je gezondheid letten.

Dat is kaas voor hem.
Precies wat hij wil.

Wat met tranen is betaald, betaal je niet terug met zout water.
Toon respect voor wat jou met gevoel is gegeven.

Een appeltje met iemand te schillen hebben.
Wraak nemen of iemand ter verantwoording roepen.

Dat zijn appels op gouden benen.
Dat is zeldzaam.

Dat is een druif uit zijn mond.
Dat geeft hij niet graag af.

Aan de geur van de kaas herkent men de geit.
De afkomst van iets of iemand kan je niet verbergen.

Boter bij de vis.
Contant betalen.

Ergens de boter uitbraden.
Het ervan nemen.

Iemand afzouten.
Iemand wegsturen met iets onbenulligs.

Zout in de wonde strooien.
Iemands verdriet verergeren.

Ergens geen kaas van gegeten hebben.
Ergens niets van afweten.

Hij rijdt met de kaas rond.
Ondanks zijn hoge leeftijd kijkt hij naar jonge meisjes.

De kat op het spek binden.
Iemand in de verleiding brengen.

De naald in het spek steken.
Stoppen met werken.

Het leven heeft meer in dan eten en drinken.
In het leven zijn er meerdere dingen die belangrijk zijn.

Hij heeft de boter en de kaas te dik gesneden.
Hij heeft al zijn geld opgemaakt aan nutteloze dingen.

De appel valt niet ver van de stam.
Het gedrag van kinderen lijkt in veel opzichten vaak op dat van hun ouders.

Zout en zuur krenkt de natuur.
Het is niet gezond om afwijkend te leven.

Als een ei zonder zout.
Niet compleet.

De kaas verkopen.
Net doen alsof je de waarheid verteld.

De kaas snijden.
Een opschepper zijn.

Zelfs in de lekkerste appeltaart zit wel een pit.
Op alles is wel wat aan te merken.

Appels voor citroenen verkopen.
Iemand oplichten.

Men moet de kat niet aan de kaas laten komen.
Je moet iemand niet aan te grote verleidingen blootstellen.

Iemand iets inpeperen.
Iemand iets heel goed duidelijk maken.

Met het zout komen als het ei op is.
Achteraf met goede raad komen.

Ergens zijn kaas bij inschieten.
Ergens aan doodgaan.

Men moet niet op alle slakken zout leggen.
Je moet niet op alle kleine dingen een aanmerking maken.

De beste kazen hebben vaak de meeste maden.
Rijkdom trekt slechte vrienden aan.

Hij verdient het zout in de pap niet.
Hij verdient heel erg weinig.

Met spek schieten.
Opscheppen.

Iets aannemen met een korreltje zout.
Iets niet helemaal geloven.

Met spek vangt men muizen.
Met geld kun je veel bereiken.

Veel koks verzouten de brij.
Het is niet goed als er teveel mensen aan één zaak werken.

De muizen dansen daar in het spek.
Er is daar van alles genoeg.

We hebben nog spek aan mei toe.
We hebben nog voldoende voorraad.

Hazevlees gegeten hebben.
Een bangerik zijn.

Naar de vleespotten van Egypte terugverlangen.
Naar de goede tijden terugverlangen.

Daar kwam een stuk vlees op tafel van Benjamin.
Er werd een overvloedige maaltijd aangeboden.

Gerelateerde onderwerpen: Kaas, Boter, Brood, Eieren, Bonen, Fruit, Vlees, Worst, Soep, Specerijen.

Betekenis opzoeken van een spreekwoord of gezegde

Nog niet gevonden wat je zocht? Gebruik dan de zoekfunctie rechtsboven en type een trefwoord of gedeelte van een spreekwoord, en klik op “Zoeken”.

Weet jij nog een spreekwoord of gezegde dat hier nog niet bij staat? Laat dan een berichtje achter onderaan deze pagina.

Dit bericht heeft 7 reacties

 1. H.klerx

  De boter tegen de zolder gooien. Er heeft iets belangrijks plaats gevonden in de familie zoals het behalen van een diploma of een jubileum dan is er groot feest. Meestal werd het in mijn niet-rijke familie alsvolgt gebruikt: als jij toch eens slaagt voor je atheneum of als jij die baan toch krijgt dan gooien we de boter tegen zolder.

 2. Valerie

  hoi het is heel handig want ik moet het gebruiken voor school.

 3. Bea Souer

  leuk al die gezegdes
  ik wil ze gebruiken voor mijn werk ,thema dag ” hollandsepot” met gezegdes over eten en drinken

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.