Bekende Latijnse Spreuken en citaten

Latijnse spreuken en citaten, met de betekenis van die Latijnse spreuk of citaat in het Nederlands erbij. De spreuken in de Latijnse taal kun je gebruiken om je huiswerk voor school te maken, of je kunt Latijnse spreuken plaatsen als status update op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Twitter of Skype.

Latijnse zinnen met Nederlandse betekenis

Latijnse spreuk: Accipere quam facere praestat iniuriam.
Betekenis in het Nederlands: Het is beter onrecht te ondergaan dan te begaan.

Abusus non tollit usum.
Misbruik heft goed gebruik niet op.

Acta non verba.
Geen woorden, maar daden.

Ad impossibile nemo tenetur.
Niemand wordt geacht het onmogelijke te doen.

Ad infinitum.
Tot in het oneindige.

Aliquando et insanire iucundum est.
Soms is ook dwaas doen aangenaam.

Amicus certus in re incerta cernitur.
Een echte vriend wordt in onzekere tijden opgemerkt.

Animum debes mutare, non caelum.
U moet de instelling van uw geest veranderen, niet van problemen weglopen.

Audendo magnus tegitur timor.
Onder een vertoon van durf gaat grote angst schuil.

Een baard maakt nog geen filosoof.
Een baard maakt nog geen filosoof.

Barba non facit philosophum.
Een baard maakt nog geen filosoof.

Bellum est sua vitia nosse.
Het is mooi je eigen fouten te kennen.

Bis vincit qui se vincit.
Wie zichzelf overwint, heeft een dubbele overwinning behaald.

Bona diagnosis, bona curatio.
Een goede diagnose is een goed medicijn.

Cessante causa cessat effectus.
Als de oorzaak ophoudt, houdt ook het gevolg op.

Cogito ergo sum.
Ik denk dus ik besta.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.
Tegen de kracht van de dood is er geen kruid gewassen.

Conanti dabitur.
Aan hem die waagt, zal gegeven worden.

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur.
De kleinen groeien door eendracht, ook de grootsten gaan ten onder door tweedracht.

Conscius ipse sibi de se putat omnia dici.
Een schuldbewuste denkt dat alles wat gezegd wordt, over hem gaat.

Conserva et aedifica.
Handhaaf en bouw.

Contra principia negantem disputari non potest.
Men kan niet redeneren met iemand die beginselen ontkent.

Cum tacent, clamant.
Wanneer ze zwijgen, roepen ze.

Cura, ut valeas.
Draag zorg, opdat het je goed zou gaan.

Damnant quod non intellegunt.
Ze veroordelen wat ze niet begrijpen.

De gustibus et coloribus non disputandum.
Over smaken en kleuren valt niet te redetwisten.

Deliberando saepe perit occasio.
Doordat men te lang beraadslaagt, gaat vaak een goede kans verloren.

De minima magnus scintilla nascitur ignis.
Van een kleine vonk komt een groot vuur.

De mortuis nil nisi bene.
Over de doden niets dan goed.

Dictum sapienti sat est.
Voor een goede verstaander is dit woord genoeg.

Dimidium facti qui coepit habet.
Goed begonnen is half gewonnen.

Docendo discimus.
Door te onderwijzen leren we zelf.

Dulcia non meruit qui non gustavit amara.
Wie het bittere niet geproefd heeft, verdient het zoete niet.

E fructu arbor cognoscitur.
Aan de vruchten herkent men de boom.

Epistula non erubescit.
Een brief bloost niet.

Errare humanum est.
Vergissen is menselijk.

Faber quisque fortunae suae.
Ieder is de smid van zijn eigen geluk.

Factum fieri_infectum non potest.
Wat gedaan is, kan niet ongedaan worden gemaakt.

Fama nihil est celerius.
Niets is sneller dan roddel.

Felicitas multos habet amicos.
Geluk telt veel vrienden.

Gloria sine labore nulla.
Zonder arbeid geen eer.

Gratia gratiam parit.
Gunst baart gunst (De ene dienst is de andere waard).

Hodie mihi, cras tibi.
Vandaag voor mij, morgen voor jou.

Ieiunus raro stomachus vulgaria temnit.
Een hongerige maag misprijst zelden gewone kost.

Ignoscito saepe alteri, numquam tibi.
Vergeef vaak een ander, nooit jezelf.

Imperare sibi maximum imperium est.
Zichzelf beheersen is de hoogste vorm van heersen.

In medio virtus.
De deugd ligt in het midden.

Imperitia culpae adnumeratur.
Onbekwaamheid wordt aangerekend als schuld.

In vino veritas.
In wijn zit waarheid.

Is fecit cui prodest.
Hij die er baat bij heeft, heeft het gedaan.

Laedere facile, mederi difficile.
Kwetsen is gemakkelijk, een wonde genezen is moeilijk.

Luctor et emergo.
Ik worstel en kom boven.

Manet post funera virtus.
Deugd blijft ook na de dood voortleven.

Manus manum lavat.
De ene hand wast de andere.

Mens sana in corpore sano.
Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Miscere utile dulci.
Het nuttige met het aangename vereningen.

Multa petentibus desunt multa.
Aan hen die veel wensen, ontbreekt veel.

Nil volentibus arduum.
Niets is onmogelijk voor hen die willen.

Nimia familiaritas parit contemptum.
Overdreven gemeenzaamheid leidt tot verachting.

Non numeranda sed ponderanda sunt argumenta.
Argumenten moeten niet geteld maar gewogen worden.

Occasio furem facit.
De gelegenheid maakt de dief.

Omne principium difficile.
Alle begin is moeilijk.

Periculum in mora.
Er zit gevaar in uitstel.

Potius sero quam numquam.
Liever laat dan nooit.

Pulvis es et in pulverem reverteris.
Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Quieta non movere.
Wat rustig is niet verstoren (Geen slapende honden wakker maken).

Requiescat in pace.
Hij/zij ruste in vrede.

Res, non verba.
Geen woorden maar daden.

Sapere aude.
Heb de moed om verstandig te zijn.

Si vis amari, ama.
Als je wil bemind worden, bemin dan zelf.

Sol omnibus lucet.
De zon schijnt voor allen.

Stultorum infinitus numerus est.
Het aantal van de dwazen is oneindig.

Ubi bene, ibi patria.
Waar ik me goed voel, is mijn vaderland.

Urbi et Orbi.
Voor de stad en voor iedereen.

Usus est tyrannus.
Gewoonte is een tiran.

Usus magister est optimus.
Ervaring is de beste leermeester.

Ut ameris ama.
Om bemind te worden moet je liefde kunnen geven.

Varium_et mutabile semper femina.
Iets veranderlijks en wispelturig is de vrouw.

Verba volant, scripta manent.
Woorden vervliegen, het geschrevene blijft.

Virtus post nummos.
Deugd komt vaak pas na het geld.

Vita brevis est, longa ars.
Het leven is kort, maar de kunst leeft eeuwig.

Omnia fui et nihil expedit.
Alles ben ik geweest en niets was van waarde.

Vulpes pilum mutat, non mores.
Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

Gerelateerde onderwerpen: Latijnse Gezegden en Uitdrukkingen

Weet jij nog een Latijnse Spreuk of Latijns citaat? Laat dan een berichtje achter met je Latijnse spreuk.

Dit bericht heeft 5 reacties

 1. Roel

  Gutta cavat lapidem non vi,sed saepe caedendo
  Een druppel holt een steen uit, niet met kracht, maar door vaak te vallen

 2. A. Oosterbaan

  Quantum ferre
  Zoveel als ik dragen kan

 3. Mark

  Een goeie is ook: Vita vapor: het leven gaat snel voorbij.

 4. mirjam

  Zou graag willen weten wat ( geen leugens alleen liefde) is in het latijns

 5. robby

  Deze vindt ik ook wel leuk
  HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM:
  een wijs man plast niet tegen de wind in

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.