Bekende Spreekwoorden en Gezegden over Gezicht

Het gezicht is een van de meest expressieve delen van het menselijk lichaam. Het kan worden gebruikt om emoties, gedachten en intenties te communiceren.

In de Nederlandse taal zijn er veel spreekwoorden en gezegden die over het gezicht gaan. Deze spreekwoorden en gezegden worden gebruikt om allerlei aspecten van het menselijk gedrag en karakter te beschrijven.

In dit artikel zullen we een aantal van de meest voorkomende spreekwoorden en gezegden over het gezicht bespreken. We zullen ook de betekenis van deze spreekwoorden en gezegden uitleggen en hoe ze in onze taal worden gebruikt.

Lijf spreekwoorden over het gezicht

Spreekwoord: De vinger op de mond leggen.
Betekenis: Iemand beloven te zwijgen.

Iemand stroop om de mond smeren.
Met iemand slijmen.

Hij zit met zijn handen in het haar.
Hij weet niet wat hij moet doen.

Zwoerd achter de oren hebben.
Net doen alsof je iets niet hoort.

Hij houdt een wolf bij de oren.
Hij bevindt zich in een lastige situatie.

Je tanden laten zien.
Laten merken dat je je goed zal verdedigen.

Zijn oren staan te dicht bij zijn hoofd.
Hij is veel te nieuwsgierig.

Het oog ziet altijd van zich af.
Het oog ziet altijd van zich af.

Iemand de oren van het hoofd eten.
Heel erg veel eten.

Waar de lippen werken daar rusten de handen.
Tijdens het werk moet je niet praten want dan gaat het fout.

Zeg hem dat eens en hou hem de vinger in de mond.
Als je hem dat zegt wordt hij verschrikkelijk kwaad.

Een draai om de oren geven.
Een oorveeg geven.

Een kwaad oog op iemand hebben.
Iemand onheil toewensen.

Dat is hem een doorn in het oog.
Daaraan ergert hij zich enorm.

Rap in de hand rap in de tand.
Mensen die snel werken eten ook snel.

Haar op de tanden hebben.
Zichzelf goed kunnen verdedigen.

Ergens zijn tanden inzetten.
Zich ergens helemaal op concentreren.

Je tong bewaken.
Oppassen met wat je zegt.

Horen zien en zwijgen.
Iets waarnemen maar er niets van zeggen.

Hij heeft een tong als een scheermes.
Hij kan venijnig praten.

Een mond als een klappermolen hebben.
Aan een stuk door praten en niet weten op te houden.

Hij praat zijn mond voorbij.
Hij zegt iets dat hij geheim had moeten houden.

Zijn neus krult (van plezier).
Hij heeft plezier.

Met je neus in de boter vallen.
Het goed treffen.

Kindermonden kunnen niet liegen.
Kinderen vertellen de waarheid.

Iemand een knip op de neus zetten.
Iemands macht breken.

Oog om oog en tand om tand.
Op gelijke manier terugslaan.

Uit het oog uit het hart.
Mensen die je niet meer ziet vergeet je snel.

Iemand de klem op de neus zetten.
Iemand last bezorgen.

Waar het hart van vol is loopt de mond van over.
Mensen praten graag over de dingen of personen die hun na aan het hart staan.

Een fluwelen tong hebben.
Goed met mensen kunnen slijmen.

Zatte monden spreken nuchtere gronden.
Dronken mensen zeggen wat ze werkelijk denken.

Iemand de oren afzagen.
Bij iemand heel erg zeuren.

Dat is hem door de neus geboord.
De beloning waar hij recht op had is hem ontnomen.

Wie zijn neus schendt schendt zijn aangezicht.
Als je van je familie schande spreekt zet je ook jezelf te kijk.

De wijsheid kijkt hem de ogen uit.
Hij ziet er erg dom uit.

Vreemde ogen dwingen.
Kinderen luisteren vaak beter naar een vreemde dan naar hun eigen ouders.

Hij valt met zijn neus in de boter.
Hij heeft een onverwachte meevaller.

Hongerige magen hebben geen oren.
Mensen die honger hebben luisteren niet naar argumenten.

Ge moet uw ogen of uw beurs open doen.
Je moet erg goed opletten als je iets koopt.

Iets voor ogen houden.
Iets goed blijven onthouden.

Een wacht voor de mond zetten.
Voorzichtig zijn met de uitspraken die je doet.

Met lange tanden eten.
Met tegenzin eten.

Dat kan in zijn ogen geen genade vinden.
Dat kan hij niet goed vinden.

Iemand naar de ogen zien.
Proberen te raden wat iemand denkt.

Iemand een tand trekken.
Iemand oplichten.

Zijn ogen de kost geven.
Goed rondkijken.

Iemand de pen op de neus zetten.
Iemand dwingen iets te ondertekenen.

Zijn tong slaat ijzer.
Hij praat met een dubbele tong.

Iemand zand in de ogen strooien.
Iemand bedonderen.

Hij heeft te veel wit in de ogen.
Hij heeft een slechte aard.

Iemand de tong schrapen.
Iemand uithoren.

Het is daar altijd elf ogen.
Er is daar altijd onenigheid.

Hij heeft Schiedam in het oog.
Hij heeft teveel gedronken.

Een zuivere mond een zuivere grond.
Als je veel goede dingen zegt heb je vaak zelf ook een goed karakter.

Hij loopt met oogkleppen op.
Hij wil de waarheid niet onder ogen zien.

Een oog in het zeil houden.
Op blijven letten wat er gebeurt.

Uit de overvloed des harten spreekt de mond.
Mensen praten graag over de dingen of mensen waar ze van houden.

Dat is het neusje van de zalm.
Dat is het beste dat er is.

Oog om oog en tand om tand.
Op gelijke manier terugslaan.

Uit het oog uit het hart.
Mensen die je niet meer ziet vergeet je snel.

Van de hand tot de mond valt de pap op de grond.
Iets kan altijd op het laatst nog fout gaan.

Hij zei het bij zijn neus langs.
Hij zei het terloops maar bedoelde het wel heel serieus.

Waar het hart van vol is vloeit de mond van over.
Men praat graag over dingen waar men enthousiast over is.

Hij is geboren met een zilveren lepel in de mond.
Hij is rijk geboren.

Kleine potjes hebben grote oren.
Kinderen horen snel dingen die niet voor hun oren bestemd zijn.

Dat gebeurde tussen neus en lippen door.
Dat gebeurde terloops.

Iemand een bril op de neus zetten.
Iemand dwingen te gehoorzamen.

Een oogje luiken.
Net doen alsof je het niet gezien hebt.

Iemand het vel over de oren halen.
Iemand veel te veel laten betalen.

Het oog ziet altijd van zich af.
Je ziet altijd de slechte dingen van een ander en niet die van jezelf.

Hij gunt hem het licht in zijn oog niet.
Hij is erg jaloers.

Wat het oog niet ziet deert het hart niet.
Over dingen die je niet weet kun je ook geen oordeel vellen.

Tegen elf ogen dobbelen.
Weinig kans hebben.

Balken onder de ogen hebben.
Wallen onder de ogen hebben.

De tong is een klein lid.
Pas op met wat je zegt want voordat je het weet heb je ruzie.

Iets met lede ogen aanzien.
Iets ergs zien gebeuren maar er niets tegen kunnen doen.

Een zeer oog kan het licht niet verdragen.
Mensen met een slecht geweten zijn bang voor het onderzoek.

Iemand de woorden uit de mond stelen.
Iets net even eerder zeggen dan een ander.

Zijn tong is zo scherp als een sabel.
Hij zegt gemene dingen.

Iemand onder vier ogen spreken.
Iemand persoonlijk spreken, zonder anderen erbij.

Twee kraaien pikken elkaar de ogen niet uit.
Twee slechterikken zullen elkaar geen kwaad doen.

Hij heeft een neus als een hond.
Hij komt overal achter.

Iets op zijn tanden nemen.
Iets tot het einde toe doorzetten.

Het achterste van je tong laten zien.
Alle informatie vertellen.

Het achterste van je tong laten zien

Tussen hand en tand wordt een ding wel te schand.
Iets kan altijd op het laatst nog mis gaan.

Hij is niet bepaald op zijn mondje gevallen.
Hij weet goed wat hij zeggen moet.

Waar het hart van vol is loopt de mond van over.
Mensen praten graag over de dingen waar ze van houden.

Hij praat met een aardappel in zijn mond.
Hij praat overdreven deftig.

Een wild haar in de neus hebben.
Onbezonnen en wild zijn.

Hij kreeg het in de neus.
Hij merkte dat er iets aan de hand was.

Met je neus in de wind lopen.
Erg trots zijn.

Twee ogen zien meer dan één.
Als je met iemand anders over je problemen praat zie je eerder een oplossing.

Gelijke schotels maken geen schele ogen.
Je krijgt geen ontevreden gezichten als je alles eerlijk verdeelt.

Beter hard geblazen dan de mond gebrand.
Met voorzichtigheid voorkom je ellende.

Iemand het brood uit de mond stoten.
Iemand werkloos maken.

Hij draagt het hart op de tong.
Hij zegt meteen wat hij vindt.

Iemand over de tong halen.
Iets slechts over iemand vertellen.

De ogen zijn de vensters van de ziel.
Aan iemand zijn ogen kun je ook zijn ware aard aflezen.

Is de brok groot men moet er de mond naar zetten.
Je moet je aan de omstandigheden aanpassen.

Op je tong bijten.
Met moeite een opmerking die je wilt maken inslikken.

De morgenstond heeft goud in de mond.
Vroeg in de morgen doe je vaak het makkelijkste het meeste werk.

Hij heeft zijn tong verloren.
Hij weet niet wat hij moet zeggen.

Zijn tong hangt aan een slinger.
Hij praat aan een stuk door door.

Hij loopt met warme lever en tong.
We hebben geen idee wat hij doet.

Iemand aan de tand voelen.
Iemand ondervragen.

De schellen vallen hem van de ogen.
Het wordt hem nu ineens duidelijk.

Het hart op de tong hebben.
Openlijk zeggen wat je denkt.

Het ligt op het puntje van mijn tong.
Ik weet het, maar kan er even niet op komen.

Iemand de mond snoeren.
Iemand beletten om te spreken.

Hij is te lui om uit zijn ogen te kijken.
Hij is heel erg lui.

Iemand liefhebben als de appel zijner ogen.
Iemand liefhebben als het dierbaarste wat hij bezit.

Het gevaar onder ogen zien.
Niet bang zijn voor het gevaar en het bestrijden.

Iemand een rad voor de ogen draaien.
Iemand iets wijsmaken.

Oog om oog en tand om tand.
Op gelijke manier wraak nemen.

Het oog van de meester maakt het paard vet.
Je bestuurt je eigen zaken beter dan een ander dit zou doen.

Iets met een half oog zien.
Iets zonder aandacht bekijken.

Het is een lust voor het oog.
Het is heel prettig om naar te kijken.

Oude lieden moeten het met de tanden houden.
Als je ouder wordt moet je goed blijven eten.

Het oog was groter dan de maag.
Hij had meer op zijn bord geschept dan hij kon opeten.

Iemand ergens de ogen mee uitsteken.
Iemand met iets jaloers maken.

Wat het oog niet ziet deert het hart niet.
Over dingen die je niet weet kun je je ook geen zorgen maken.

Oog om oog en tand om tand.
Als mensen je iets aandoen moet je wraak nemen op gelijke manier.

Hij heeft een mond als een oven.
Hij is erg brutaal.

Een oogje dichtknijpen.
Iets verkeerds niet aanrekenen.

Hij is een held met de mond.
Hij doet of hij dapper is maar als het erop aankomt is hij een lafaard.

Zoete inborst zachte tong.
Aan iemands taalgebruik kun je een goed karakter herkennen.

Die oren heeft om te horen die hore.
Je moet altijd goed luisteren naar wat er wordt gezegd.

Uit het oog uit het hart.
Mensen die je niet meer ziet vergeet je snel.

Iemand een rad voor de ogen draaien.
Iemand iets wijsmaken.

De mond maakt dat het achterste slaag krijgt.
Door een brutale mond kom je snel in de moeilijkheden.

Iemand de ogen openen.
Iemand laten inzien hoe het werkelijk zit.

Oog om oog en tand om tand.
Op gelijke manier terugslaan.

Iemand naar de mond praten.
Datgene zeggen waarvan je weet dat het gewaardeerd wordt.

In het land der blinden is éénoog koning.
Onder mensen die ergens weinig van af weten, is degene die maar een heel klein beetje weet belangrijk.

Het laken door het oog van de schaar halen.
Een deel voor zichzelf houden.

Weet jij nog spreekwoorden over Gezicht en de betekenis? Laat dan een bericht achter onderaan de pagina.

Betekenissen opzoeken van spreekwoorden

Heb je nog niet gevonden wat je zocht? Gebruik dan de zoekfunctie rechtsboven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.