Chinese wijsheden van Confucius

Chinese wijsheden van Confucius. Confucius was een sociaal filosoof uit het oude China. Veel van de wijsheden van Confucius zijn bewaard gebleven.

Je kunt de wijsheden van Confucius bijvoorbeeld gebruiken als status update op Skype, Twitter of Facebook.

Wijze uitspraken van Confucius

 • Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.
 • Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening.
 • Alleen de waarlijk deugdzame kan anderen liefhebben of haten.
 • Alles heeft zijn schoonheid, maar niet iedereen ziet haar.
 • Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen.
 • Als ge een goed mens ziet, bedenk dan hoe ge hem kunt navolgen; als ge een slecht mens ziet, onderzoek dan uw eigen hart.
 • Als je een waardig mens ontmoet, tracht hem dan na te volgen. Als je een onwaardig mens tegenkomt, beproef dan jezelf!
 • Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is dat een gebrek aan moed.
 • Beminnen en de gebreken inzien van hen die men bemint; haten en de deugden erkennen van hen die men haat, dat is zeldzaam in de wereld.
 • Bij alles slechts het voordeel najagen brengt veel ergernis met zich mee.
 • De edele mens is onwrikbaar, maar niet stijfhoofdig.
 • De essentie van kennis is om het te gebruiken als je het hebt. En om het toe te geven als je het niet hebt.
 • De hele kunst van het spreken is: begrepen te worden.
 • De morele mens houdt van zijn ziel, de gewone van zijn bezit.
 • De stilte is een vriend die je nooit verraadt.
 • De twee moeilijkste dingen om mee om te gaan in het leven zijn slagen en falen.
 • De weg zelf is je bestemming.
 • Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.
 • Eén moment van vreugde verdrijft honderd zorgen.
 • Een smalle weg komt altijd uit op een bredere.
 • Een suprieur mens handelt alvorens te spreken, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden.
 • Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.
 • Elke waarheid heeft vier hoeken. Als leraar zal ik je een hoek geven, het is aan jou om de andere drie te vinden.
 • Fouten maken is niet erg, tenzij je jezelf er blijft aan herinneren.
 • Hemel betekent één zijn met God.
 • Het is beter een mijl te reizen dan duizend boeken te lezen.
 • Het is goed openhartig naar anderen te zijn, maar met eerlijkheid moet je voorzichtig zijn, en als het mogelijk is moet je respectvolle en aardige woorden gebruiken.
 • Het is niet moeilijk het goede te herkennen, maar wel het in daden om te zetten.
 • Hij die de macht van het woord niet kent, kan de mensen niet kennen.
 • In hun natuur zijn alle mensen gelijk. Het zijn hun gewoonten die het verschil maken.
 • Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van Ideeën. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis.
 • Kies een baan waarvan je houdt en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven werken.
 • Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen.
 • Moeilijke tijden blijven niet duren, moeilijke mensen wel.
 • Nederigheid is de grondslag van alle deugden.
 • Onveranderlijk is slechts de edelste der wijzen en de laagste der dommen.
 • Onze grootste roem ligt er niet in dat wij nooit vallen, maar dat we iedere keer dat we vallen weer opstaan.
 • Pas als je naar de overkant van de zee roeit, zul je ondervinden wie je bent.
Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.

Wijze spreuk van Confucius: Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.

 • Te weten wat men weet en te weten wat men niet weet: dat is kennis.
 • Van nature zijn we broeders, door opvoeding worden we vreemden.
 • Vergeef je vijand, verzoen je met hem, help hem, roep God voor hem aan.
 • Vleierij en glad van tong zijn, wijzen zelden op een oprecht mens.
 • Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart.
 • Wanneer iedereen zijn wil zou richten op het goede, zou er niets slechts meer zijn.
 • Wat u voor uzelf niet wenst, wens dat een ander niet.
 • Wees in vrede, rust en harmonie met alles wat bestaat.
 • Wie de kracht van de woorden niet kent, kan de mens niet kennen.
 • Wie voor niets bang is, wordt door het gevaar verrast.

Ken jij nog meer wijsheden van Confucius?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.