Uitdrukkingen zijn korte, vaste combinaties van woorden die een figuurlijke betekenis hebben. Ze worden vaak gebruikt in het dagelijks taalgebruik om een idee of mening kracht bij te zetten. Uitdrukkingen kunnen een bron van wijsheid zijn, maar ook van humor.

Wat is een uitdrukking?

Een uitdrukking is een korte, vaste combinatie van woorden die een figuurlijke betekenis heeft. De figuurlijke betekenis kan afwijken van de letterlijke betekenis. Zo betekent het gezegde “een kat in de zak kopen” niet letterlijk dat er een kat in een zak wordt gekocht, maar dat een aankoop een miskoop blijkt te zijn.

Uitdrukkingen kunnen bestaan uit één woord, zoals “kater” of “knettergek”, maar ook uit meerdere woorden, zoals “een vinger aan de pols houden” of “een kat op het spek hebben”.

Soorten uitdrukkingen

Uitdrukkingen kunnen worden onderverdeeld in verschillende soorten. Een veelvoorkomende soort is het spreekwoord. Een spreekwoord is een uitdrukking met een algemene betekenis. Het geeft vaak een levensles of een waarheid weer. Enkele voorbeelden van spreekwoorden zijn:

 • Wie goed doet, goed ontmoet.
 • Ieder huisje heeft zijn kruisje.
 • Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
 • Waar rook is, is vuur.
 • Vele handen maken licht werk.

Een andere soort uitdrukking is de beeldspraak. Een beeldspraak is een uitdrukking die een vergelijking maakt tussen twee dingen. De vergelijking is niet letterlijk bedoeld, maar heeft een figuurlijke betekenis. Enkele voorbeelden van beeldspraak zijn:

 • “Hij is zo sterk als een os.”
 • “Ze is zo mooi als een bloem.”
 • “Het regent pijpenstelen.”
 • “Hij is als een kat uit de boom.”
 • “Ze is als een roos in de woestijn.”

Uitdrukkingen in de Nederlandse taal

De Nederlandse taal kent een rijke traditie van uitdrukkingen. Veel uitdrukkingen zijn al eeuwenlang in gebruik en zijn overgeleverd van generatie op generatie. Uitdrukkingen kunnen een bron van wijsheid zijn, maar ook van humor.

Een voorbeeld van een uitdrukking dat wijsheid uitdrukt is “wie goed doet, goed ontmoet”. Dit spreekwoord betekent dat als je goed handelt naar anderen, je daar ook goed voor terugkrijgt.

Een ander mooi voorbeeld van een uitdrukking dat humor uitdrukt is “een kat in de zak kopen”. Dit spreekwoord betekent dat je een miskoop doet.

Uitdrukkingen in andere talen

Uitdrukkingen komen in alle talen voor. In veel talen zijn er uitdrukkingen die vergelijkbare betekenissen hebben. Zo betekent het Engelse spreekwoord “a bird in the hand is worth two in the bush” hetzelfde als het Nederlandse spreekwoord “een kat in de zak kopen”.

Uitdrukkingen in de moderne tijd

Uitdrukkingen worden nog steeds veel gebruikt in het dagelijks taalgebruik. Ze kunnen een krachtige manier zijn om een idee of mening uit te drukken. Ook in de moderne tijd zijn er nog steeds nieuwe uitdrukkingen ontstaan. Enkele voorbeelden van moderne uitdrukkingen zijn:

 • “Het is een kwestie van uitvogelen.”
 • “Het is niet alles goud wat er blinkt.”
 • “Je moet het spel meespelen.”

Conclusie

Uitdrukkingen zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse taal. Ze kunnen een bron van wijsheid zijn, maar ook van humor. Ook in de moderne tijd zijn ze nog steeds veel in gebruik.